Házirend

A Sztrilich Pál Cserkészpark és Jurtaszállásának házirendje

Érvényes 2019. március 1-től visszavonásig.

 1. A) Alapok
 1. A Sztrilich Pál Cserkészparkba történő belépéssel minden látogatónk automatikusan elfogadja a házirendet.
 2. A csoportvezető köteles a házirendet rábízottjaival ismertetni és betartatni.
 3. Idelátogató cserkészeinktől fogadalmunkhoz méltó viselkedést várunk.
 4. Vendégeinket tisztelettel megkérjük, hogy cserkészparkunkat természet- és környezetbarát módon használják.
 5. A Sztrilich Pál Cserkészparkban mindenkit szeretettel fogadunk, amennyiben írásban előzetesen bejelentkezett. (E-mail.)
 6. A Sztrilich Pál Cserkészparkban csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely a cserkész szellemiséggel összeegyeztethető.
 7. A Cserkészpark bekötőútja erdészeti magánút. Csak saját felelősségre használható. Mindennemű kártérítés kizárva.

 

 1. B) Együttműködünk
 1. Érkezéskor a gondnoknál kell bejelentkezni.
 2. Távozáskor a gondnoknál kell kijelentkezni.
 3. A Sztrilich Pál Cserkészparkban egyszerre több csoport is tartózkodhat, ezért kérjük az együttműködéseteket a programok megvalósítása során
 4. Tábori csend 22:00 – 07:00 között van. Kérjük vendégeinket, a csendes időszakra tervezett programokat a gondnokkal és a többi csoporttal egyeztetni szíveskedjenek. Ez alól kivételt képeznek az esküvők és lakodalmak.
 5. Az MCSSZ táborozási szabályzata (TÁSZ) a cserkésztáborokra, portyákra itt is érvényes.
 6. A személyes értéktárgyakra mindenkinek magának kell vigyázni, ezekért felelősséget nem vállalunk!

 

 1. C) Jurtaszállás
 1. A Jurtákat azon vendégeink használhatják, akik ezt előre lefoglalják a Cserkészpark üzemeltetőjénél (e-mailen keresztül).
 2. A Jurtákban és azok 10 m-es körzetében mindenfajta nyílt láng használata szigorúan tilos! (Ide értve a dohányzást is!)
 3. Nyílt láng használatából eredő tűzkár esetén mindennemű anyagi felelősség a tűz okozóját  – kiskorú esetén az érte felelős személyt – terheli.
 4. A világítás a jurtákban kizárólag elektromos eszközökkel történhet, nyílt lánggal égő lámpa használata tilos!
 5. A jurtákban és azok 10 m-es körzetében mindenfajta étel és ital fogyasztása és tárolása tilos!
 6. A Jurtaszállás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért az anyagi felelősség a kár okozóját – kiskorú esetén az érte felelős személyt – teheli.
 7. A Jurtaszállás az érkezés napján 12 h-tól foglalható el, valamint a távozás napján 10 h-ig el kell azt hagyni. (Amennyiben egy csoport korábban érkezne vagy később távozna, ezt előre egyeztetnie kell a Bérbeadóval!)
 8. Bérlő a Jurtaszállás elfoglalása előtt Bérbeadó képviselőjének kauciót köteles átadni, mely csoportonként 50.000 Ft.
 9. A Jurtákba való belépéskor a cipőket le kell venni, és a kijelölt helyen tárolni, a jurták belső területén váltócipő vagy papucs használata kötelező.
 10. A Jurtákban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 11. Extrém időjárási körülmények között a jurtákban tartózkodni tilos!

 

 1. D) Közlekedés a parkon belül
 1. A park területén a KRESZ szabályai érvényesek.
 2. Kiemelten figyeljünk a gyalogosokra!
 3. A parkban megengedett maximális sebesség 10 km/h.
 4. Gépjárművel csak a kijelölt utakon szabad közlekedni.
 5. A gépjárműveket – a ki- és berakodást kivéve – a parkolóban kell tárolni.
 6. A park kapuja általában 8 és 20 óra között van nyitva. Ezen időtartamon kívül kérjük, egyeztessetek a Gondnokkal.
 7. Kerékpározni – a természet megóvása érdekében – csak a kijelölt utakon szabad.
 8. Sötétedés után a járműveken világítás használata kötelező!

 

 1. E) Egészség-, környezet-, és természetvédelem
 1. A parkban található növény- és állatfajok védelme közös érdekünk!
 2. A használatba kapott területet, helyiségeket, eszközöket minden csoportnak kötelessége tisztán tartani, ill. visszaszolgáltatni.
 3. Önellátó csoportok esetén az étkezésért a csoportvezető felel, a Cserkészpark hűtőt tud biztosítani igény és kapacitás függvényében.
 4. Tűzifaként a parkban található hulladékfa használható.
 5. Az építőfákat építkezésre használjuk. Elvágni, eltüzelni nem szabad.
 6. Tűzgyújtás a kijelölt helyen lehetséges, amennyiben tűzgyújtási tilalom nincs érvényben.
 7. A park területén csak többször használatos és/vagy komposztálható anyagokból készített étkészlet használható! Az egyszer használatos műanyag eszközök használata nem megengedett! Minden behozott darab után 1000 Ft hulladékkezelési díj fizetendő.
 8. A park területére vakvezető és mozgássérült-segítő kutyát szabad behozni, az egyéb házi kedvenceket kérjük előre jelezni.
 9. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad. A cigaretta csikket a kijelölt szeméttárolóba helyezzük el eloltás után!

 

 1. F) Egyéb
 1. Vészhelyzet, baleset esetén kérjük, azonnal értesítse az ügyeletet.
 2. Vészhelyzet, katasztrófa esetén a gyülekezési pont a főkapu épületénél van.
 3. Vendégkönyvünk a gondnoknál található. Örömmel veszünk minden bejegyzést.

 

A házirendtől való eltérő viselkedés, ill. a megbeszélt tevékenységtől való eltérés esetén a park vezetősége azonnali szerződésfelbontással élhet.

Ilyen esetben a Vendéget / a Megrendelőt terheli minden anyagi és erkölcsi kár rendezése mind a Vendégek, mind a Cserkészpark felé.

 

Minden egyéb kérdés esetén forduljunk a cserkészpark munkatársaihoz, önkénteseihez! Köszönjük.

 

Értékes és élménydús időtöltést kívánunk!

 

Jó Munkát!

 

Metz Márk parkigazgató

Sztrilich Pál Cserkészpark