Házirend

Érvényes 2019. július 10-től visszavonásig.

A) Alapok

 1. A Sztrilich Pál Cserkészparkba történő belépéssel minden látogatónk automatikusan elfogadja a házirendet.
 2. A csoportvezető köteles a házirendet rábízottjaival ismertetni és betartatni.
 3. A park munkatársai a házirend betartása és a terület védelme érdekében, indokolt esetben vétó joggal, bírság kisszabásának jogával élhetnek.
 4. Idelátogató cserkészeinktől fogadalmunkhoz méltó viselkedést várunk.
 5. Vendégeinket tisztelettel megkérjük, hogy cserkészparkunkat természet- és környezetbarát módon használják.
 6. A Sztrilich Pál Cserkészparkban mindenkit szeretettel fogadunk, amennyiben írásban előzetesen bejelentkezett és visszaigazolást kapott. (E-mail.)
 7. A Sztrilich Pál Cserkészparkban csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amely a cserkész szellemiséggel összeegyeztethető.
 8. A Cserkészpark bekötőútja erdészeti magánút. Csak saját felelősségre használható. A park az úthasználatból eredő károk esetén semminemű kártérítést nem vállal.

B) Együttműködünk

 1. A cserkészparkban nem működik állandó portaszolgálat, ezért az érkezés és a távozás időpontja előre megbeszélendő! Az érkezés és távozás időpontját előre, legalább 48 órával a be- ill. kijelentkezés előtt egyeztetni szükséges a park@cserkesz.hu e-mailcímen vagy a +36202609134-es telefonszámon!
 2. A Sztrilich Pál Cserkészparkban egyszerre több csoport is tartózkodhat, ezért kérjük együttműködéseteket a parkban való tartózkodásotok során!
 3. Tábori csend 22:00–07:00 között van. Kérjük vendégeinket, a csendes időszakra tervezett programokat a park rendezvényszervezőjével és a többi csoporttal egyeztetni szíveskedjenek. Ez alól kivételt képeznek az esküvők és lakodalmak, melyekre a tábori csend nem vonatkozik!
 4. Az MCSSZ táborozási szabályzata (TÁSZ) a cserkésztáborokra, portyákra a parkben is érvényes.
 5. A személyes értéktárgyakra mindenkinek magának kell vigyázni, ezekért felelősséget nem vállalunk!

C) Rendezvényterület: Esküvőhelyszín, Kápolna és Csűr

 1. A Csűr díszítése kizárólag kötel, drót és gyorskötöző segítségéve lehetséges. Egyéb rögzitő eszközök használata nem engedélyezett, mint pl.: szög, csavar, ducktape. Használatuk esetén a kaucióból levonás történik, vagy plusz díj kerül kiszabásra.
 2. A Csűrben a nyílt láng használata tilos, kivéve hőgomba és ételmelegítő. Mécsest kizárólag befőttes üvegben, vagy egyéb védőbúrában lehet kihelyezni, állandó felügyelet mellett.
 3. A Csűrben dohányozni tilos!
 4. A Csűr melletti kijelölt tűzrakó helyen tűzet rakni rendezvény ideje alatt csak abban az esetben lehetséges, ha a rendezvény szervezője ezt a park igazgatójával, vagy az általa kijelölt személlyel egyeztette.
 5. A Csűrben egy időben, maximum 150 fő tartózkodhat.
 6. A Csűrt mindneki saját felelősségére használja. A rendezvény alatt történő balesetekért a felelősséget a rendezvényszervező/bérlő vállalja.
 7. A Csűrt mindenki saját felelősségére díszíti az 1-es pontban leírtak szerint, a díszítés közben történő balesetekért, az üzemeltető a felelősséget nem vállalja.
 8. A Csűr világítását használat után le kell kapcsolni.
 9. A rendezvényterületen sátrazni tilos! (A Csűrhöz tartozó területen.)
 10. A Csűr körül parkolni tilos! Behajtás kizárólag árúmozgatás céljából lehetséges!
 11. A kápolnát, mely a nagykovácsi plébániához tartozi, csak keresztény szertartások esetén áll módunkban kinyitni.

D) Jurtaszállás

 1. A Jurtákat azon vendégeink használhatják, akik ezt előre lefoglalják a Cserkészpark üzemeltetőjénél (e-mailen keresztül).
 2. A Jurtákban és azok 10 m-es körzetében mindenfajta nyílt láng használata szigorúan tilos! (Ide értve a dohányzást is!)
 3. Nyílt láng használatából eredő tűzkár esetén mindennemű anyagi felelősség a tűz okozóját  – kiskorú esetén az érte felelős személyt – terheli.
 4. A világítás a Jurtákban kizárólag elektromos eszközökkel történhet, nyílt lánggal égő lámpa használata tilos!
 5. A Jurtákban és azok 10 m-es körzetében mindenfajta étel és ital fogyasztása és tárolása tilos! 
 6. A Jurtaszállás nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért az anyagi felelősség a kár okozóját – kiskorú esetén az érte felelős személyt – teheli.
 7. Érkezés napján 12 h-tól foglalható el, valamint távozás napján 10 h-ig el kell azt hagyni. (Amennyiben egy csoport korábban érkezne vagy később távozna, ezt előre egyeztetni szükséges!)
 8. Bérlő a Jurtaszállás elfoglalása előtt Bérbeadónak, vagy meghatalmazott képviselőjének kauciót köteles átadni, mely csoportonként 50.000 Ft.
 9. A Jurtákban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
 10. Extrém időjárási körülmények között a Jurtákban tartózkodni tilos! (Pl.: Olyan erejű szél, mely a Jurták szerkezetében kárt képes tenni.)

E) Közlekedés a parkon belül

 1. A park területén a KRESZ szabályai érvényesek.
 2. Kiemelten figyeljünk a gyalogosokra!
 3. A parkban megengedett maximális sebesség 10 km/h.
 4. Gépjárművel csak a kijelölt utakon szabad közlekedni.
 5. A gépjárműveket – a ki- és berakodást kivéve – a parkolóban kell tárolni.
 6. 60 percet meghaladó parkolás esetén a szélvédő mögött a gépjármű tulajdonosának telefonszámát kérjük feltűntetni!
 7. Amennyiben a gépjármű nem az arra kijelölt helyen parkol, azt a tulajdonos költségén elszállíttatjuk! (Ide érve a személyzeti parkolóban hagyott járműveket is.)
 8. A gépjárművek parkolásáról szóló pontok be nem tartása esetén, az üzemeltető pót díjat számolhat fel, melynek maximális mértéke 5000 Ft/gépjármű lehet.
 9. A park kapuja általában 8 és 20 óra között van nyitva. Ezen időtartamon kívül kérjük, egyeztessetek a park rendezvényszervezőjével.
 10. Kerékpározni – a természet megóvása érdekében – csak a kijelölt utakon szabad.
 11. Sötétedés után a járműveken világítás használata kötelező!

F) Egészség-, környezet-, és természetvédelem

 1. A parkban található növény- és állatfajok védelme közös érdekünk!
 2. A használatba kapott területet, helyiségeket, eszközöket minden csoportnak kötelessége tisztán tartani, ill. visszaszolgáltatni.
 3. Önellátó csoportok esetén az étkezésért a csoportvezető felel, a Cserkészpark hűtőt tud biztosítani igény és kapacitás függvényében.
 4. Tűzifaként a parkban található hulladékfa használható, valamint lehetőség van tűzifa vásárlására.
 5. Az építőfákat építkezésre használjuk, azkot elvágni, eltüzelni nem szabad.
 6. Tűzgyújtás a kijelölt helyeken lehetséges, amennyiben tűzgyújtási tilalom nincs érvényben.
 7. A park területén csak többször használatos és/vagy komposztálható anyagokból készített étkészlet használható! Az egyszer használatos műanyag eszközök használata nem megengedett! Minden behozott darab után 1000 Ft hulladékkezelési díj fizetendő.
 8. A park területére vakvezető és mozgássérült-segítő kutyát szabad behozni, az egyéb házi kedvencek érkezését kérjük előre jelezni.
 9. Dohányozni csak az erre a célra kijelölt helyen szabad. A cigaretta csikket annak eloltása után az erre a célra kijelölt szeméttárolóba kell helyezni!

G) Egyéb

 1. Vészhelyzet, baleset esetén kérjük, azonnal értesítse a parkirodát.
 2. Vészhelyzet, katasztrófa esetén a gyülekezési pont a főkapu épületénél van.
 3. A Sztilich Pál Cserkészpark területén térfigyelő rendszer működik, melynek felvételei rögzítésre kerülnek, és amelyek lengkésőbb 1 hónap múlva automatikusan törlésre kerülnek.

 

A házirendtől való eltérő viselkedés, ill. a megbeszélt tevékenységtől való eltérés esetén a park vezetősége azonnali szerződésfelbontással élhet.

Ilyen esetben a Vendéget / a Megrendelőt terheli minden anyagi és erkölcsi kár rendezése mind a Vendégek, mind a Cserkészpark felé.

 

Minden egyéb kérdés esetén fordulj/forduljon a cserkészpark munkatársaihoz!

 

Értékes és élménydús időtöltést kívánunk!

Jó Munkát!