Impresszum

A honlap készítői:

  • Tartalom: Lakatos Gergely, Metz Márk, Metzné Németh Réka, Németh Kinga
  • Honlap: Webpozitív
  • Logo, arculat: Márialigeti Anna
  • Grafikai munkák: Harsányi Miklós
  • Fényképek: Klósz Gábor, Szvoboda Péter, Szovák Marci, Szabó Csilla, Szabó Csilla Kinga, Pálos Csaba – légifelvételek, Metz Márk

Együttműködő partnereink, barátaink honlapjai:

Külön köszönetet mondunk a Gesztenye Patrónusoknak a honlap létrejöttéért!

Minden jog fönntartva.
A honlap a Scoutmaster Kft. tulajdona.
A Scoutmaster Kft. a Magyar Cserkészszövetség 100%-ban tulajdonolt társadalmi vállalkozása.

Felhasználás feltételei

A Sztrilich Pál Cserkészpark webhelyén található minden képi és szöveges tartalom bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Scoutmaster Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Felelősség kizárása

A webhelyen található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Mindent megteszünk a webhelyen található információk naprakészen tartásáért, ennek ellenére előfordulhat, hogy az információk késedelmesek, hiányosak vagy pontatlanok. A Scoutmaster Kft. a közzétett információk használatából eredő semmiféle kárért nem tehető felelőssé. A Scoutmaster Kft. a webhely tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül szabadon módosíthatja.

A webhelyen található bizonyos linkek olyan harmadik felek által kezelt információforrásokhoz vezetnek, amelyek felett a Scoutmaster Kft.-nak nincs ellenőrzési joga, ezekért a tartalmakért az Scoutmaster Kft. nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

A Scoutmaster Kft. jelen webhelyén adatokat kérhet be űrlapokon keresztül a valamelyik szolgáltatását igénybe venni szándékozó Felhasználóktól. Az űrlapokon bekért és a Felhasználó által önként megadott adatokat kizárólag az adatmegadás helyén megjelölt célra használja fel, és harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.