fbpx

Impresszum

[:HU]

A honlap készítői:

  • Tartalom: Lakatos Gergely, Metz Márk, Metzné Németh Réka, Németh Kinga
  • Honlap: Webpozitív
  • Logo, arculat: Márialigeti Anna
  • Grafikai munkák: Harsányi Miklós
  • Fényképek: Klósz Gábor, Szvoboda Péter, Szovák Marci, Szabó Csilla, Szabó Csilla Kinga, Pálos Csaba – légifelvételek, Metz Márk

Együttműködő partnereink, barátaink honlapjai:

Külön köszönetet mondunk a Gesztenye Patrónusoknak a honlap létrejöttéért!

Minden jog fönntartva.
A honlap a Scoutmaster Kft. tulajdona.
A Scoutmaster Kft. a Magyar Cserkészszövetség 100%-ban tulajdonolt társadalmi vállalkozása.

Felhasználás feltételei

A Sztrilich Pál Cserkészpark webhelyén található minden képi és szöveges tartalom bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Scoutmaster Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.

Felelősség kizárása

A webhelyen található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. Mindent megteszünk a webhelyen található információk naprakészen tartásáért, ennek ellenére előfordulhat, hogy az információk késedelmesek, hiányosak vagy pontatlanok. A Scoutmaster Kft. a közzétett információk használatából eredő semmiféle kárért nem tehető felelőssé. A Scoutmaster Kft. a webhely tartalmát bármikor, előzetes értesítés nélkül szabadon módosíthatja.

A webhelyen található bizonyos linkek olyan harmadik felek által kezelt információforrásokhoz vezetnek, amelyek felett a Scoutmaster Kft.-nak nincs ellenőrzési joga, ezekért a tartalmakért az Scoutmaster Kft. nem vállal felelősséget.

Adatvédelem

A Scoutmaster Kft. jelen webhelyén adatokat kérhet be űrlapokon keresztül a valamelyik szolgáltatását igénybe venni szándékozó Felhasználóktól. Az űrlapokon bekért és a Felhasználó által önként megadott adatokat kizárólag az adatmegadás helyén megjelölt célra használja fel, és harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.[:en]

Creators of the website:

  • Content: Lakatos Gergely, Metz Márk, Metzné Németh Réka, Németh Kinga
  • Website: Webpozitív
  • Logo, corporate identity: Márialigeti Anna
  • Graphics: Harsányi Miklós
  • Photos: Klósz Gábor, Szvoboda Péter, Szovák Marci, Szabó Csilla, Szabó Csilla Kinga, Pálos Csaba – légifelvételek, Metz Márk

Website of our cooperating partners and friends:

Special thanking for Gesztenye Patrónuses for creating this website!

All rights are upheld.

The website is owned by Scoutmaster Kft.The Scotmaster Kft. is a 100% owned social enterprise of the Hungarian Scout Association.

Conditions of use

The use of any visual and textual content in any form on the site of the Scout Centre Budapest is limited to the personal use only with the express written permission of Scoutmaster Kft.

Unless otherwise noted, the content of this website is the intellectual creation of the content provider, and may therefore be used only within the limits of the applicable law. The information on this website may only be used with reference to the source. The second communication must comply, inter alia, with Section IV of the 1957 Civil Code. TV, Act IV of 1978 on Criminal Code. TV, Act LXXVI of 1999 on Copyright. TV. and Press Release II of 1986 TV. provisions of this Directive. Without the permission of the content provider, the online or printed reproduction of any component (together and separately) of the pages for public publication is prohibited. The content and form of the website may not be changed or used for purposes other than the content of the website in the case of a communication permit. The copyright of the content of this website (with special regard to photographs) is reserved to the content provider, unless another source is indicated in the document or other communication is made with respect to copyright. Use of third-party intellectual creations (articles, studies) published by the content provider solely for the purposes of the Copyright Act 1999, LXXVI. TV. provisions of this Regulation. The content of this website is not considered to be a public register, deed, or legal advice; . If requested by the content provider, the link is deleted or modified by the content provider. damages, which arise from or are related to information on your web pages. In the event of a change in the terms of use, twenty-four hours prior to its entry into force, the content provider will post these changes on its website. We do our best to keep the information on the site up-to-date, but the information may be delayed, incomplete or inaccurate. Scoutmaster Kft. Shall not be held liable for any damage resulting from the use of the published information. Scoutmaster Kft. Is free to change the content of the website at any time without notice. Some links on the site lead to information resources managed by third parties over which Scoutmaster Ltd. has no control, Scoutmaster Ltd. is not responsible for these contents. .PrivacyThe Scoutmaster Ltd. may request information from the Users who wish to use one of its services through this website. The data requested on the forms and voluntarily provided by the User shall be used only for the purpose indicated at the place of the data entry and shall not be transferred to any third party in any form.[:]